Psoriaz elmi araşdırmaları

Akademik fəaliyyət

Psoriaz elmi araşdırmaları davamlı olaraq mütərəqqi səhiyyəyə sahib ölkələr tərəfindən aparılır. Bizim də bu araşdırmalara az da olsa tövhəmiz vardır.Uzman Dr. Mehdi İskəndərli akademik fəaliyyətə rezidenturanın ilk illərində məşqul olmağa başlamışdır. Beynəlxalq konfranslarda çoxlu sayda yazılı məruzələri çap edilmişdir. Bir-neçə dəfə elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. Elmi məqalələri yüksək indeksli jurnallarda çap edilmişdir. Psoriaz elmi araşdırmaları istiqamətində öz tövhəsini verimişdir. Beynəlxalq dermatovenerologiya cəmiyyətlərinin üzvüdür.

Beynəlxalq elmi məqalələrim

1. Iskandarli M, Yaman B. Doxepin Induced Bullous Pemphigoid-like Drug Eruption. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016;30(4):716-8

2. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Ertam I, Yaman B, Ozturk G. Successful treatment of Wilson disease associated IgA Pemphigus with IVIG. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2016;30(6):1055-1056. doi: 10.1111/jdv.13106.

3. Iskandarli M, Yaman B, Aslan A. A Case of Bannayan-Riley-Ruvalcaba Syndrome. A New Clinical Finding And Brief Review. Int J Dermatol. 2016 Sep;55(9):1040-3,doi: 10.1111/ijd.13013.

4. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ozturk G. Pemphigoid Diseases as a Sign of Active Psoriasis: A Case Report and Brief Review. Dermatology, 2015;231(4):319-21

5. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ozturk G. Bullöses Pemphigoid als Anzeichen einer aktiven Psoriasis: Fallbericht und kurze Literaturübersicht. Karger Kompass Dermatol, 2016;4:105-108, DOI:10.1159/000446520

6. Iskandarli M, Banu Yaman, Can Ceylan. Hypertrichosis lanuginosa acquisita associated with non-Hodgkin lymphoma. Dermatol sin, 2016;34:58-59

7. Iskandarli M, Dobur F, Idil Unal. Gardner-Diamond syndrome in a pediatric patient. Dermatol sin, 2016;34(2):114-115 doi.org/10.1016/j.dsi.2015.10.006

8. Iskandarli M, Ozturk G. Alopecia Areata and Vitiligo as a Long term Sequelae of Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms Syndrome. Indian J Dermatol, 2016; 61: 238

9. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Unal I. Rare Association Of Morphea With Vesicular Pemphigoid. G Ital Dermatol Venereol, 2016 October;151(5):562-3

10. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yildirim Simsir I, Yaman B, Unal I. Primary Anetoderma Associated with Silent Thyroiditis. G Ital Dermatol Venereol, 2016 October;151(5):566-9

11. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ceylan N, Ceylan, C. Tuberculosis cutis orificialis in adalimumab related immunosupressive patient. Ann Dermatol, 2017 Feb;29(1):114-116. doi: 10.5021/ad.2017.29.1.114


Avropada təqdim edilən yazılı elmi məruzələr

1. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Ozturk G, Ertam I, Yaman B. Successful treatment of Wilson disease associated IgA Pemphigus with IVIG. European Academy of Dermatology and
Venereology, 23rd EADV Congress, Amsterdam, Netherland, 08-12.10.2014 (poster)

2. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yildirim Simsir I, Yaman B, Kandiloglu G, Unal I. Primary Anetoderma Associated with Silent Thyroiditis. European Academy of Dermatology and Venereology, 23rd EADV Congress, Amsterdam, Netherland, 08-12.10.2014 (poster)

3. Iskandarli M, Ceylan C. Henoch-Schönlein Purpura induced by Penicilllin in Adult Patient. European Academy of Dermatology and Venereology, 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain, 05-08.03.2015 (poster)

4. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Ozturk G. Doxepin Induced Bullous Pemphigoid-like Drug Eruption. European Academy of Dermatology and Venereology, 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain, 05-08.03.2015 (poster)

5. Iskandarli M, Ozturk G, Unal I. Gardner-Diamond Syndrome in Pediatric Patient. European Academy of Dermatology and Venereology, 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain, 05-08.03.2015 (poster)

6. Iskandarli M, Ertam I. Successful Treatment of Severe Necrotizing Vasculitis With Pulse Steroid And Cyclophosphamide. European Academy of Dermatology and Venereology, 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain, 05-08.03.2015 (poster)

7. Iskandarli M., Ertam I., Unal I. Impact of intense pulse light on quality of life in patients with erythematous telangiectatic rosacea. European Academy of Dermatology and Venereology, 25th EADV Congress, Austria, Vienna, 28.09.2016-02.10.2016 (poster)

8. Iskandarli M., Yaman B. Trichotillosis Totalis and Trichotillosis of the Wig as a Consequence of Long-lasting Trichotillomania. European Academy of Dermatology and Venereology, 25th EADV Congress, Austria, Vienna, 28.09.2016-02.10.2016 (poster)

9. Iskandarli M., Gerceker Turk B., Yaman B., Ceylan N., Ceylan C. Tuberculosis Cutis Orificialis in Adalimumab Related Immunosupressive Patient. European Academy of Dermatology and Venereology, 25th EADV Congress, Austria, Vienna, 28.09.2016-02.10.2016 (poster)


Amerika və Kanadada təqdim edilən yazılı elmi məruzələr

1. Iskandarli M, Ceylan C. A case of Hypertrichosis Lanuginosa Acquisita associated with Non-Hodgkin Lymphoma. American Academy of Dermatology, 73rd AAD annual meeting, 20-24.03.2015, San Francisco, Califronia, USA (poster)

2. Iskandarli M, Unal I. The Role of Dermatologist in the Diagnosis of Systemic Langerhans Cell Histiocytosis in Adult Patient. International League of Dermatological Societies. 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, Canada, 08-13.06.2015 (Poster)

3. Iskandarli M, Ozturk G. Alopecia Areata and Vitiligo as a Long-term Sequelae of DRESS Syndrome. International League of Dermatological Societies. 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, Canada, 08-13.06.2015 (Poster)


Şifahi elmi məruzələr

1. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Senturk B, Yaman B, Kandiloglu G, Ozturk G. Sulfasalazine induced DRESS Syndrome. Turkish Dermatovenereology Society, 9th Ege Dermatology Days, Marmaris, Turkey, 07-11.05.14. p87-88 (Oral presentation)
2. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ozturk G. Overlap of Bullous Pemphigoid and Pustular Psoriasis. International League of Dermatological Societies. 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, Canada, 08-13.06.2015 (Oral presentation)


Beynəlxalq təcrübələr

1. Erasmus Staff Training program in Warsaw Medical University Dermatology Department, 23-29 June 2013, Warsaw, Poland
2. EADV Summer School-Dermatopathology, part 2, Ghent, Belgium 30.06-4.07.2
3. 23rd EADV Congress, Amsterdam, Netherland, 08-12.10.2014
4. 11th Euroderm Excellence 12-15.11.2014, Nice, France
5. 7th Winter School of Turkish Society of Dermatology, 10-14.12.2014, Turkey, Antalya
6. 2th EADV Spring Symposium 5-8.03.2015, Valencia, Spain
7. 73rd Annual Meeting of AAD, 20-24.03.2015, San Francisco, California, USA
8. 23rd World Congress of Dermatology, 08-13.06.2015, Vancouver, Canada
9. EADV Summer School, ESDR-EADV Workshop, Inherited and acquired bullous disorders diseases from the bench to the patient in Marburg, Germany, 20-24.07.2015
10. EADV fostering course, New Non Invasive Skin Imaging Technique, 25-27.09.2015, Nice, France.
11. EADV Fostering Resident Course on Advanced Paediatric Dermatology 6-7 November 2015, Budapest, Hungary
12. 25th EADVCongress, Vienna, Austria, 28.09.2016-02.10.2016
13. ISD sponsored mentorship program in Dermatology Department of St. George Hospital, Sydney, Australia, 23.10.2017-23.12.2017


Mükafatlar

1. Scholarship of European Academy of the Dermatology and Venereology (EADV), 05-08.03.15
2. Scholarship of American Academy of Dermatology and Venereology (AAD), 20-24.03.2015
3. Scholarship of Turkish Society of Dermatology (TDD), 08-13.06.2015


Üzvlük

1. Avropa Dermatologiya və Venerologiya Akademiyası
2. Beynəlxalq Dermatologiya Cəmiyyəti
3. Türkiyə Dəri və Zöhrəvi Xəstəlikləri Dərnəyi
4. Türkiyə Dermatologiya Dərnəyi


PSORİAZ


Mərkəzə müraciət edin

İŞ SAATLARIMərkəz ilə əlaqə qur

ƏLAQƏ MƏLUMATLARI
psoriaz xəstəliyi müalicə mərkəzi

ŞƏFANIZI BİZDƏ TAPIN
psoriaz xəstəliyi müalicə mərkəzi

ŞƏFANIZI BİZDƏ TAPIN